Eventos Anteriores

img21

TEDxRosario 2010

img21

TEDxRosario 2011

img21

TEDxRosario 2012

img21

TEDxRosario 2013

img21

TEDxRosario 2014

img21

TEDxRosario 2015

img21

TEDxRosarioWomen 2015

img21

TEDxRosarioSalon 2016

img21

TEDxRosario 2016

img21

TEDxRosarioLive

img21

TEDxRosario 2017

img21

Xperiencias 2013

img21

Xperiencias 2014

img21

TEDxRosario 2018

img21

TEDxRosario 2019

img21

TEDxRosario 2020

img21

TEDxRosario 2022: FIXION